Logo Waterwegen en Zeekanaal

Waterveiligheid in Vlaanderen

Om overstromingsrisico's van vandaag en morgen het hoofd te bieden, werkt Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) aan een meerlaagse waterveiligheid die draait rond drie P´s: protectie, preventie en paraatheid.

Lokale besturen, waterbeheerders, ruimtelijke planners, crisisdiensten en burgers werken samen om met uiteenlopende maatregelen de schadelijke gevolgen van overstromingen te beperken. We zetten niet enkel in op het vermijden van overstromingen door waterlopen te ruimen en dijken, pompen en wachtbekkens te bouwen. Maar we verhogen ook onze veerkracht. We doen dat door rivieren terug meer ruimte te geven of door overstromingsbestendig te bouwen of verbouwen. Ook houden we de waterlopen nauwgezet in de gaten zodat crisisdiensten, waterbeheerders, en burgers tijdig kunnen ingrijpen om have en goed te beschermen.

Meer informatie:

Volg de waterstanden in Vlaanderen op de voet via: www.waterinfo.be

Bij calamiteiten / crisissituaties: ris.vlaanderen.be

Andere vragen: www.WenZ.be (pagina wordt automatisch geladen na 60 seconden)